Grantová schéma: APVV bilatelárne
Výzva: APVV Slovensko-Čína 2015
Vyhlásenie výzvy: 30.04.2015
Ukončenie výzvy: 30.06.2015
Popis:

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-cn-2015/vyzva-sk-cn-2015-znenie-vyzvy-sk.pdf