Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020
Výzva: VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2017)
Vyhlásenie výzvy: 01.06.2017
Ukončenie výzvy: 20.09.2017
Popis:

Program "Inštitucionálna podpora projektov H2020" (ďalej len IPPH2020) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov