Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2017)
Vyhlásenie výzvy: 01.06.2017
Ukončenie výzvy: 20.09.2017
Popis:

Program "Projekty cielene orientovaneho vyskumu" (ďalej len PCOV) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov