Grantová schéma: INTERREG Cezhraničná spolupráca
Výzva: Interreg Slovensko - Česko SK-CZ/2016/02
Vyhlásenie výzvy: 14.12.2016
Ukončenie výzvy: 14.12.2016
Popis:

http://www.sk-cz.eu/