Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.1.2017)
Vyhlásenie výzvy: 28.09.2016
Ukončenie výzvy: 20.01.2017
Popis:

"Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)" určené pre všetkých tvorivých zamestnancov