Grantová schéma: Výskumné projekty SKS
Výzva: Výskumné granty SKS
Vyhlásenie výzvy: 01.04.2014
Ukončenie výzvy: 31.03.2017
Popis:

link na info o projektoch (nie aktuálna výzva)

http://sks.webcentrum.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=11