Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35
Výzva: VVGS UPJŠ 2018-2019 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (zberný termín 20.09.2017)
Vyhlásenie výzvy: 01.06.2017
Ukončenie výzvy: 20.09.2017
Popis:

Program "Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov"