Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2017 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2017)
Vyhlásenie výzvy: 21.01.2017
Ukončenie výzvy: 20.05.2017
Popis:

Program "Projekty cielene orientovaného výskumu" (ďalej len PCOV) určené pre všetkých tvorivých zamestnancov