Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020
Výzva: VVGS UPJŠ 2017 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2017)
Vyhlásenie výzvy: 21.01.2017
Ukončenie výzvy: 20.05.2017
Popis:

Program "Inštitucionálna podpora projektov H2020" (ďalej len IPPH2020) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov