Grantová schéma: Visegrad fund
Výzva: Strategic Grants
Vyhlásenie výzvy: 01.01.2017
Ukončenie výzvy: 16.04.2017
Popis:

Doba riešenia "Strategic Grants" je 12-36 mesiacov, finančná podpora cca € 40.000 v priemere na jeden projekt.
Do každého navrhovaného projektu musia byť aktívne zapojené subjekty zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej skupiny (V4).

Termín podania je raz ročne (t.j. 15. apríl)