Grantová schéma: Visegrad fund
Výzva: Visegrad grants (Small Grants, Standard Grants)
Vyhlásenie výzvy: 01.01.2016
Ukončenie výzvy: 31.12.2017
Popis:

"Visegrad grants" sa podávajú štvrťročne (t.j. 1. marca, 1. júna, 1. septembra, 1. decembra) na obdobie kratšie ako 12 mesiacov. Doba hodnotenia je 50 pracovných dní.