Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016)
Vyhlásenie výzvy: 14.04.2016
Ukončenie výzvy: 20.05.2016
Popis:

"Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)" určené pre všetkých tvorivých zamestnancov.