Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj
Výzva: VVGS PF - Rozvojové projekty
Vyhlásenie výzvy: 01.01.2016
Ukončenie výzvy: 31.12.2019
Popis:

Rozvojové projekty sú určené všetkým tvorivým pracovníkom fakulty, ktorí môžu žiadať o podporu aktivít uvedených v článku 1 štatútu VVGS PF. Podporené budú predovšetkým projekty, pre ktoré neexistuje iné finančné krytie. Časové obdobie trvania projektu je maximálne 6 mesiacov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je spravidla 1000,- €