Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 27.9.2016)
Vyhlásenie výzvy: 21.05.2016
Ukončenie výzvy: 27.09.2016
Popis:

1. „Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)“ určené pre všetkých tvorivých zamestnancov.