Grantová schéma: Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania
Výzva: Kvalita vzdelávania
Vyhlásenie výzvy: 02.09.2016
Ukončenie výzvy: 20.10.2016
Popis:

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.