Grantová schéma: Viac dizajnu
Výzva: Viac dizajnu
Vyhlásenie výzvy: 09.09.2016
Ukončenie výzvy: 31.10.2016
Popis:

Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.