Grantová schéma: E-Talent
Výzva: E-Talent
Vyhlásenie výzvy: 21.09.2016
Ukončenie výzvy: 04.11.2016
Popis:

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.