Grantová schéma: ERASMUS +
Výzva: Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships - EAC-A02-2019-SPO
Vyhlásenie výzvy: 05.11.2019
Ukončenie výzvy: 21.04.2020
Popis:

EAC-A02-2019-SPO