Grantová schéma: Granty EHP a Nórska
Výzva: ACC03 - ClimaEdu
Vyhlásenie výzvy: 31.12.2019
Ukončenie výzvy: 28.02.2020
Popis:

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

 

https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/