Grantová schéma: Granty EHP a Nórska
Výzva: Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)
Vyhlásenie výzvy: 01.08.2019
Ukončenie výzvy: 31.12.2020
Popis:

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty FBRTG01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

 

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-aktivity-mensieho-rozsahu-cestovne-granty-v-ramci-fondu-pre-bilateralne-vztahy-fbrtg01/