Grantová schéma: Granty EHP a Nórska
Výzva: VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT NA PODPORU INŠTITUCIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE S UKRAJINOU Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vyhlásenie výzvy: 16.09.2019
Ukončenie výzvy: 15.01.2020
Popis:

Cieľom otvorenej výzvy je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce
s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti
a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.