Grantová schéma: INTERREG Cezhraničná spolupráca
Výzva: INTERREG V-A program Slovensko-Maďarskej spolupráce, referenčné číslo: SKHU/1902
Vyhlásenie výzvy: 12.09.2019
Ukončenie výzvy: 17.12.2019
Popis:

PA4 - Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej moci a ľuďmi o SO4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi