Grantová schéma: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020
Výzva: The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020
Vyhlásenie výzvy: 14.11.2019
Ukončenie výzvy: 13.02.2020
Popis:

https://huskroua-cbc.eu/

Tématický cieľ 3: Propagácia miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva

Tématický cieľ 6: ochrana životného prostredia, zmierňovanie zmeny podnebia a adaptácia

 

Tématický cieľ 7: Zlepšenie prístupnosti do regiónov, rozvoj  trvalej udržateľnosti, dopravy, komunikačných sietí a systémov

Tématický cieľ 8: Výzvy v oblasti bezpečnostia a zebezpečenia