Grantová schéma: Granty EHP a Nórska
Výzva: Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)
Vyhlásenie výzvy: 15.09.2019
Ukončenie výzvy: 31.01.2020
Popis:

Cieľom otvorenej výzvy (GGC01) je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu GGC01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, ktorej hlavnou ambíciou je podpora vysoko kvalitných projektov podporujúcich inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti. Táto výzva je primárne venovaná národnej spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami na podporu rozsiahlejších iniciatív.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-podporu-institucionalnej-spoluprace-s-ukrajinou-tykajucej-sa-dobrej-spravy-veci-verejnych-zodpovednych/