Grantová schéma: Nadácia Pontis
Výzva: VÝZVA SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY
Vyhlásenie výzvy: 30.09.2019
Ukončenie výzvy: 31.10.2019
Popis:

SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na internet a informačno-komunikačné technológie, v rámci ktorej je cieľom podpora nasledovných oblastí:

  • A. vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií,
  • B. informačnej / kybernetickej bezpečnosti.

Podporené budú: 

  • začínajúce projekty,
  • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  • projekty zvyšujúce informačnú resp. kybernetickú bezpečnosť, t.j. bezpečnosť v spojení s elektronickým prostredím.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/fond-sk-nic/vyzvy/