Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum
Výzva: VVGS PF UPJŠ 2016-2017
Vyhlásenie výzvy: 14.12.2015
Ukončenie výzvy: 10.02.2016
Popis:

http://upjs.sk/pracoviska/ccvapp/podpora-projektov/grantove-schemy/vvgspf/