Grantová schéma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG
Výzva: MNiSW 0245/2018 - DIALOG
Vyhlásenie výzvy: 01.01.2018
Ukončenie výzvy: 31.12.2019
Popis:

Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na budovanie spolupráce a trvalých vzťahov medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti vedy a subjektmi pôsobiacimi v sociálno-ekonomickej sfére. Program je zameraný na podporu aktivít zameraných na: realizáciu riešení vedúcich k zlepšeniu kvality a konkurencieschopnosti vedeného vedeckého výskumu vrátane tých, ktoré súvisia s internacionalizáciou, efektívnym hodnotením vykonávaných činností, posilňovaním vedeckých a didaktických pracovníkov; stimulovanie inovácií a vytváranie mechanizmov spolupráce medzi vedou a hospodárstvom; posilnenie potenciálu a stimulovanie rozvoja humanitných a spoločenských vied.

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog