Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020
Výzva: VVGS UPJŠ 2019-2020 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.1.2019)
Vyhlásenie výzvy: 21.09.2018
Ukončenie výzvy: 20.01.2019
Popis:

Program "Inštitucionálna podpora projektov H2020" ďalej len IPPH2020) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov