Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2019-2020 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.1.2019)
Vyhlásenie výzvy: 21.09.2018
Ukončenie výzvy: 20.01.2019
Popis:

Program "Projekty cielene orientovaného výskumu" (ďalej len PCOV) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov