Grantová schéma: Environmentálny fond
Výzva: Environmentálny fond - podpora formou dotácie pre rok 2019
Vyhlásenie výzvy: 01.10.2018
Ukončenie výzvy: 31.10.2018
Popis:

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie