Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020
Výzva: VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2018)
Vyhlásenie výzvy: 21.05.2018
Ukončenie výzvy: 20.09.2018
Popis:

Program "Inštitucionálna podpora projektov H2020" (ďalej len IPPH2020) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov