Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém PCOV
Výzva: VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.9.2018)
Vyhlásenie výzvy: 21.05.2018
Ukončenie výzvy: 20.09.2018
Popis:

Program "Projekty cielene orientovaného výskumu" (ďalej len PCOV) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov