Grantová schéma: Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB
Výzva: ICGEB Research Grants 2018
Vyhlásenie výzvy: 01.04.2018
Ukončenie výzvy: 30.04.2018
Popis:

Spôsob zverejnenia grantovej výzvy 

https://www.icgeb.org/news_English/items/icgeb-crp-grants-2018-call-copy.html