Grantová schéma: Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Výzva: DAAD - Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN
Vyhlásenie výzvy: 01.04.2016
Ukončenie výzvy: 30.06.2016
Popis:

Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte bol založený v roku 2001 po uzatvorení dohody medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD).

Cieľom je podpora spolupráce medzi nemeckými a slovenskými výskumnými skupinami prostredníctvom Programu výmeny osôb, pracujúcich na spoločných projektoch (Programm des projektbezogenen Personenaustauschs - PPP). V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov).