Grantová schéma: Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB
Výzva: ICGEB Research Grants 2016
Vyhlásenie výzvy: 01.01.2016
Ukončenie výzvy: 30.04.2016
Popis:

Spôsob zverejnenia grantovej výzvy 

https://www.icgeb.org/research-grants.html

Pozn. - Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy nie je jasný.