Grantová schéma: Zmluvy o spolupráci
Výzva: Výskumné úlohy
Vyhlásenie výzvy: 01.01.2016
Ukončenie výzvy: 31.12.2999
Popis:

Výskumné úlohy riešené na základe zmluvy/dohody o spolupráci medzi UPJŠ a inou organizáciou.