Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35
Výzva: VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.5.2016)
Vyhlásenie výzvy: 15.04.2016
Ukončenie výzvy: 20.05.2016
Popis:

Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)