Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Aktuálne výzvy


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021 10.09.2021 00:00 11.11.2021 12:00 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém FF UPJŠ VVGS FF UPJŠ 2022-2023 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a doktorandov (bez obmedzenia veku) 08.09.2021 00:00 31.10.2021 23:59 Registrovať projekt
Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021 12.07.2021 06:29 30.09.2021 23:59 Registrovať projekt
APVV program Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ 01.06.2021 00:00 10.10.2021 12:00 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2021) 21.05.2021 00:00 20.09.2021 23:59 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.9.2021) 21.05.2021 00:00 20.09.2021 23:59 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF-Rozvojové projekty 16.03.2021 00:00 31.12.2021 23:59 Registrovať projekt
European Medicines Agency - Tenders European Medicines Agency - Tenders / Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU 23.02.2021 00:00 23.02.2025 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Learning Mobility of Individuals - Higher education student and staff mobility within programme countries 16.02.2021 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad fund Scholarship 16.02.2020 00:00 16.02.2050 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita - základné informácie 01.01.2020 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016 00:01 31.12.2025 23:59 Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016 00:00 31.12.2999 00:00 Registrovať projekt