Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Aktuálne výzvy


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Addressing low vaccine uptake 04.07.2019 00:00 04.06.2021 00:00 Registrovať projekt