Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Aktuálne výzvy


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2022-2023 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2022) 21.01.2022 00:00 20.05.2022 23:59 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PPZVV VVGS UPJŠ 2022-2023 Projekty na podporu začlenenia výskumníkov do výskumu (zberný termín 20.5.2022) 21.01.2022 00:00 20.05.2022 23:59 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2022-2023 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2022) 21.01.2022 00:00 20.05.2022 23:59 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35 VVGS UPJŠ 2022-2023 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 21.01.2022 00:00 01.04.2022 23:59 Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad Grants 20.12.2021 08:26 20.12.2050 08:26 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum VVGS PF UPJŠ 2022-2023 13.12.2021 00:01 01.02.2022 23:59 Registrovať projekt
European Medicines Agency - Tenders European Medicines Agency - Tenders / Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU 23.02.2021 00:00 23.02.2025 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Learning Mobility of Individuals - Higher education student and staff mobility within programme countries 16.02.2021 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad fund Scholarship 16.02.2020 00:00 16.02.2050 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita - základné informácie 01.01.2020 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016 00:01 31.12.2025 23:59 Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016 00:00 31.12.2999 00:00 Registrovať projekt