Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Aktuálne výzvy


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Vnútorný vedecký grantový systém FF UPJŠ VVGS FF UPJŠ 2022-2023 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a doktorandov (bez obmedzenia veku) 08.10.2021 00:00 31.10.2021 23:59 Registrovať projekt
APVV výskumné bilaterálne Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike 04.10.2021 00:00 06.12.2021 00:00 Registrovať projekt
Všeobecná výzva APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021 10.09.2021 00:00 11.11.2021 12:00 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF-Rozvojové projekty 16.03.2021 00:00 31.12.2021 23:59 Registrovať projekt
European Medicines Agency - Tenders European Medicines Agency - Tenders / Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU 23.02.2021 00:00 23.02.2025 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Learning Mobility of Individuals - Higher education student and staff mobility within programme countries 16.02.2021 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad fund Scholarship 16.02.2020 00:00 16.02.2050 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita - základné informácie 01.01.2020 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016 00:01 31.12.2025 23:59 Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016 00:00 31.12.2999 00:00 Registrovať projekt