Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Aktuálne výzvy


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
Vedecká grantová agentúra Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 05.05.2021 00:00 07.06.2021 14:00 Registrovať projekt
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 05.05.2021 00:00 07.06.2021 14:00 Registrovať projekt
APVV bilatelárne Slovensko - Ukrajina 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00 Registrovať projekt
APVV bilatelárne Slovensko - Srbsko 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00 Registrovať projekt
APVV bilatelárne Slovensko - Poľsko 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00 Registrovať projekt
APVV bilatelárne Slovensko - Čína 2021 19.04.2021 00:00 21.06.2021 12:00 Registrovať projekt
HORIZON-EIC HORIZON EIC Grants EIC Pathfinder Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01) 08.04.2021 00:00 19.05.2021 17:00 Registrovať projekt
APVV bilatelárne Slovensko - Taiwan 2021 01.04.2021 00:00 02.06.2021 12:00 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF-Rozvojové projekty 16.03.2021 00:00 31.12.2021 23:59 Registrovať projekt
European Medicines Agency - Tenders European Medicines Agency - Tenders / Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU 23.02.2021 00:00 23.02.2025 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Learning Mobility of Individuals - Higher education student and staff mobility within programme countries 16.02.2021 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PCOV VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.5.2021) 21.01.2021 00:00 20.05.2021 23:59 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém IPEL VVGS UPJŠ 2021-2022 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.5.2021) 21.01.2021 00:00 20.05.2021 23:59 Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad fund Scholarship 16.02.2020 00:00 16.02.2050 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita - základné informácie 01.01.2020 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
Horizon 2020 - Research and Innovation Action Addressing low vaccine uptake 04.07.2019 00:00 04.06.2021 00:00 Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016 00:01 31.12.2025 23:59 Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016 00:00 31.12.2999 00:00 Registrovať projekt