Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Aktuálne výzvy


Info Grantová schéma Názov výzvy Vyhlásenie výzvy Ukončenie výzvy Stav
APVV výskumné bilaterálne Slovensko - Rusko RD 2021 30.06.2021 00:00 31.08.2021 00:00 Registrovať projekt
APVV program Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ 01.06.2021 00:00 10.10.2021 12:00 Registrovať projekt
Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj VVGS PF-Rozvojové projekty 16.03.2021 00:00 31.12.2021 23:59 Registrovať projekt
European Medicines Agency - Tenders European Medicines Agency - Tenders / Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU 23.02.2021 00:00 23.02.2025 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Learning Mobility of Individuals - Higher education student and staff mobility within programme countries 16.02.2021 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
Visegrad fund Visegrad fund Scholarship 16.02.2020 00:00 16.02.2050 00:00 Registrovať projekt
ERASMUS + Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita - základné informácie 01.01.2020 00:00 29.06.2050 23:00 Registrovať projekt
European Cooperation in Science and Technology COST 01.01.2016 00:01 31.12.2025 23:59 Registrovať projekt
Zmluvy o spolupráci Výskumné úlohy 01.01.2016 00:00 31.12.2999 00:00 Registrovať projekt