Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education 2018


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

04.10.2018

Ukončenie výzvy

31.12.2018

Popis

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/erasmus-programme-call-proposals-2018_en

Termín podania: 8. 2. 2018