Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Recursos y technologias Agroalimantarias


Grantová schéma

Granty Španielska

Vyhlásenie výzvy

01.08.2014

Ukončenie výzvy

31.12.2014

Popis

Recursos y technologias Agroalimantarias (Poľnohospodársko-potravinárske zdroje a technológie)