Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Bulharsko 2013


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

10.05.2013

Ukončenie výzvy

09.07.2013

Popis

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-bg-2013/vyzva-sk-bg-2013-znenie-vyzvy-sk.pdf