Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Rakúsko 2015


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

20.03.2015

Ukončenie výzvy

22.05.2015

Popis

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-at-2015/vyzva-sk-at-2015-znenie-vyzvy-sk.pdf