Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


COST


Grantová schéma

European Cooperation in Science and Technology

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2025

Popis

Program COST je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a otvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce.
Viac informácií o programe COST je dostupných tiež na http://www.cost.eu/.