Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva 6/2017


Grantová schéma

Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Vyhlásenie výzvy

01.03.2017

Ukončenie výzvy

03.04.2017

Popis

Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby je zameraný najmä na podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti ľudovej kultúry, folklorizmu, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov, výstav a pod., ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná pre podprogramy 4.1 a 4.5 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 7 členov.

1.3.17 - 3.4.17

do 31.05.2018

60 dní

1500 - 30 000

5%

Dokumenty na stiahnutie

Štruktúra na rok 2017

Príručka - publicita

Príručka - vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie

Výzva č. 6/2017

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vznik a prezentáciu autorskej tvorby v oblasti ľudovej kultúry a/alebo na vznik a prezentáciu autorskej tvorby v oblasti amatérskej umeleckej tvorby.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti ľudovej kultúry, folkorizmu a/alebo neprofesionálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.