Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Interreg Slovensko - Česko SK-CZ/2016/02


Grantová schéma

INTERREG Cezhraničná spolupráca

Vyhlásenie výzvy

14.12.2016

Ukončenie výzvy

14.12.2016

Popis

http://www.sk-cz.eu/