Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Interreg Slovensko - Maďarsko SK-HU/1601


Grantová schéma

INTERREG Cezhraničná spolupráca

Vyhlásenie výzvy

29.07.2016

Ukončenie výzvy

30.10.2016

Popis

http://husk-cbc.eu/en/