Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 20.1.2017)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PCOV

Vyhlásenie výzvy

28.09.2016

Ukončenie výzvy

20.01.2017

Popis

"Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)" určené pre všetkých tvorivých zamestnancov