Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výskumné granty SKS


Grantová schéma

Výskumné projekty SKS

Vyhlásenie výzvy

01.04.2014

Ukončenie výzvy

31.03.2017

Popis

link na info o projektoch (nie aktuálna výzva)

http://sks.webcentrum.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=11